Llistes

Llistes no ordenades <ul>


Llistes ordenades <ol>

 1. Primera entrada
 2. Segona entrada
 3. Tercera entrada

Llistes de descripció <dl>

Primera entrada
Primera descripció
Segona entrada
Segona descripció
Tercera entrada
Tercera descripció

Llistes anidades

 1. Primera entrada
 2. Segona entrada
  1. Primera subsubentrada
  2. Segona subsubentrada
  3. Tercera subsubentrada
 3. Tercera entrada

Llistes desordenades anidades